Vad erbjuder vi?

Tidiga skeden
 • Marknadsperspektiv
 • Långsiktig användning
 • Ekonomi

Uthyrningsstrategier
 • Målgrupp
 • Marknadskommunikation
 • Tillvägagångssätt

Uthyrning
 • Rätt upplägg på visningar
 • Rätt perspektiv
 • Professionell uppföljning

Förtida avveckling
 • Stor erfarenhet av dynamiken
 • Strukturerad arbetsmetodik

Fastighetsägare

Om erfarenhetsbanken är en förutsättning för att lyckas, är affärskunnandet till slut det som fäller avgörandet.

Vi på Ferax är i varje läge helt fokuserade på att leverera. Resultatet av vårt arbete är alltid mätbart - i kronor, kvadratmeter eller kontrakt.

Vi vill bidra med ett engagemang utöver det vanliga. Därför arbetar vi också med ett begränsat antal uppdragsgivare. Och därför har du som kund en och samma kontaktperson från första kontakt till underskrivet kontrakt. Vi hanterar även kalkylering, upphandling, projektledning och ombyggnad/hyresgästanpassning till inflyttningsklar lokal.

Den person som finns med i den inledande idéfasen, ansvarar också för genomförandet av de åtgärder som vi tillsammans kommit överens om.


"...Det som av SBAB uppfattats på något utöver förväntansbilden i samband med uppdragets tecknande är det stöd Lars Ellsäter givit till den nya hyresgästen i samband med granskning, analysering men även förhandling av den investeringsoffert som kom att bli en förutsättning för den nya hyresgästens intresse för lokalerna - en kompetens som gav en särskild betydelse för SBAB:s positiva syn på det genomförda uppdraget ..."Michael Fällström
Inköpschef SBAB

Produced and powered by Capitex