Vad erbjuder vi?

Behovsanalys

Vi säkerställer att inga viktiga kriterier utelämnas och sammanställer ett komplett förfrågningsunderlag.


Lokalsökning

Vår marknadskännedom och ett aktivt nätverk ger en god överblick. Vi har kunskap om både synliga vakanser och lokaler som snart kommer ut på marknaden.


Förhandlingsstöd

Vår spetskompetens inom förhandlingsprocessen ger förutsättningar för att bästa möjliga villkor uppnås.


Förtida flytt - Låt inte ert hyresavtal begränsa företagets utveckling

Vi vet hur man balanserar det trepartsförhållande som en förtida avveckling alltid innebär. Genom en noggrann genomlysning av rådande åtagande, vinster med ett nytt anpassat hyresavtal och genom vårt engagerade arbete tar vi ansvar för lokalerna och ni kan fokusera på ert företags utveckling.

Lokalsökande

Det är i högsta grad ett affärskritiskt beslut när ett företag söker nya lokaler. Det är också ett arbete som tar mycket tid och engagemang – vår erfarenhet är att många företag underskattar detta.

Läge, storlek, planlösning, standard, ombyggnader, renoveringsbehov, kommunikationer, tekniska aspekter, expansionsmöjligheter, kvadratmeterpris, kontraktslängd, eventuella optioner m m – det finns en mängd parametrar att granska, ta ställning till och förhandla om.

Vi kan hjälpa ditt företag att radikalt korta den processen.

Vi har en god överblick över marknaden och kan snabbt identifiera ett antal objekt som är värda att granska närmare, utifrån de premisser vi tillsammans lagt fast. Och baserat på lång erfarenhet vet vi, vad som kan förhandlas i ett hyreskontrakt och vilka investeringar som en fastighetsägare sannolikt är beredd att stå för.


"...Lars Ellsäter har på ett utomordentligt sätt tagit sig an helhetsansvaret för omstruktureringen av SSAB:s kontor och härvid självständigt hanterat samtliga kontakter med både hyresvärden, byggentreprenörer och presumtiva hyresgäster...Lars Ellsäter har genom hela projektet varit mycket drivande och visat prov på stort engagemang inför sina arbetsuppgifter..."Jonas Berglund
Chefsjurist SSAB

Produced and powered by Capitex